×

Anonim Şirket Ve Kooperatiflerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirket Ve Kooperatiflerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı 35 inci maddesine göre; “Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olması gereken en az sermaye tutarının (50.000 TL) beş katı tutarında veya daha fazla (250.000 TL ve üzeri) esas sermayesi olan Anonim Şirketler ile, üye sayısı 100 veya daha fazla olan Yapı Kooperatifleri” sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.


Söz konusu Avukatlık Kanunu’ndaki düzenleme yalnızca Anonim Şirketler ile Kooperatifler yönünden zorunluluk getirmekte olup, bu kriterlerin altında kalan anonim şirketler ile kooperatiflerin yanı sıra, diğer şahıs ve sermaye şirketlerinde (sermayesi ne olursa olsun) avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Zorunluluğuna Uymayanların Tespiti

 

2022 Yılı için 250.000 TL ve üstü esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100 ve üzerinde olan yapı kooperatiflerinin avukat bulundurması yasal zorunluluk olduğundan, bu kapsama giren şirketler ve kooperatiflere, bulundukları ildeki Baro Başkanlıkları tarafından “Avukatlık Sözleşmesini” ibraz etmesi için bir yazı gönderilmektedir.

 

Bu yazıya istinaden sözleşme ve dayanak belgeler sunulmadığı takdirde Baro Başkanlıkları tarafından o ilin Cumhuriyet Başsavcılığı’na şirket hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak soruşturmada sözleşme, avukata ait serbest meslek makbuzu, makbuzlara ilişkin ödeme dekontu ibrazı gerekmektedir. Yalnızca anonim şirket avukatlık sözleşmesi yapılması yeterli görülmüyor.

 

 

Ceza Uygulaması

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı 35. maddesinde getirilen “Avukat Bulundurma” zorunluluğuna uymayan Anonim Şirketler ile Yapı Kooperatiflerine,

Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası kesiliyor. 

 

Buna göre;

 

2022 Yılı İlk 6 Aylık İçin (2022/1-6) Aylık (5.004*2)    = 10.008 TL,

2022 Yılı İkinci 6 Ay İçin (2022/7-12) Aylık (6.471*2) = 12.942 TL,

 

Sözleşmeli Avukat 1 Yıl Bulundurulmadıysa Toplam = 137.700 TL 

         

İdari para cezası verilebilmektedir.

 

 

2022 Yılı Sözleşmeli Avukat Asgari Ücret Tutarı 

 

2022 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre 1136 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereği anonim şirketlerde zorunlu sözleşmeli avukatlara 4.255 TL‘den aşağı (KDV Dahil) ödenmemesi gereken aylık asgari ücret tutarı, 3 Eylül 2022 tarih 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Tarifesi ile 8.300 TL’ye (KDV Dahil) çıkarılmıştır.

 

Kooperatiflerde ise bu tutar 2.840 TL’den 5.500 TL’ye çıkarılmıştır.

 

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi