2021 - Sirküler
2021 / 149

Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin VUK Geçici 31. Maddesi Kapsamında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair 530 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

27 Temmuz 2021
2021 / 148

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için 7326 Kapsamında Matrah Artırımına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

16 Temmuz 2021
2021 / 147

2021 Yılı Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı.

15 Temmuz 2021
2021 / 146

Beyan Edilmemiş Gelir Ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanına İlişkin Broşür Yayımlandı.

14 Temmuz 2021
2021 / 145

Form Ba-Bs Bildirimlerine İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı.

14 Temmuz 2021
2021 / 144

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Broşür Yayımlandı.

14 Temmuz 2021
2021 / 143

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31. Maddesine Göre Kredi Faiz Veya Kâr Payı Desteğine Dair 2021/24 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

13 Temmuz 2021
2021 / 142

Kara Para İle Mücadele Kapsamında Kurumlara Ve Bazı Gerçek Kişilere Gerçek Faydalanıcı Bilgisi Bildirim Zorunluluğu Getirilmesine Dair 529 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

13 Temmuz 2021
2021 / 141

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Broşür Yayımlandı.

13 Temmuz 2021
2021 / 140

7326 Sayılı Kanun Kapsamında MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Yayımlandı.

10 Temmuz 2021
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."