×

Ticari Defterlerin Kapanış Onayı ve Ara Tasdiki

Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna ( 31.01.2017 tarihine ) kadar yapılması gerekir. 

Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayının sonuna (31.01.2017 tarihine) kadar yapılması zorunludur. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

Yukarıdaki defterler dışındaki defterler kapanış tasdikine tabi değildir. 

(VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de Yayım.Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 15.) 

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir bir önceki yıl kullanmış olduğu Yevmiye Defterinin kapanış tasdikini en geç 30.06.2017 tarihine kadar yaptırmak zorundadır. 

Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, İşletme Defteri , Serbest Meslek Kazanç Defteri Ve Yönetim Kurulu Karar Defteri’nin , yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2017) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. 

(VUK. 222. Md. / 19.12.2012 tarihli RG’de Yayım.Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 16.) 

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi