×

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları yeniden belirlenmiştir.

31.12.2016 Tarih ve 29935 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile vadesine en çok üç ay kalan senetlerde reeskont oranı yıllık % 8,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddelerine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında;

 

- Varsa senet üzerinde yazılı faiz oranının,

- Senet üzerinde faiz nispetinin belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin,

 

uygulanması gerekmektedir.

 

238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oranın; faiz oranı olarak reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının değil, kısa vadeli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranının esas alınması gerektiği açıklanmıştır.

 

Buna göre, Merkez Bankasınca yapılan değişiklik sonrasında, borç ve alacak senetlerinin reeskontu işlemlerinde dikkate alınacak oran 31.12.2016 tarihinden itibaren % 9,75 olmuştur.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranı değil, değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

 

Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.

 

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize "reeskont faiz oranı" adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

 

Aşağıda reeskont uygulamasıyla ilgili daha önce uygulanan reeskont oranları tablosu yer almaktadır.

 

Yürürlük Tarihi (*)

Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%)

Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%)

20.12.2006

27

29

28.12.2007

25

27

09.04.2009

19

20

12.06.2009

18

19

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011

17

     17,75

19.06.2012

16

     16,50

20.12.2012

     13,50

     13,75

21.06.2013

   9,50

11

27.12.2013

   10,25

 11,75

14.12.2014

9

10,50

31.12.2016

      8,75

 9,75

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi