×

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları Belli Oldu.

2017 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olmasıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları belirlendi. 

 

Asgari Geçim İndirimi işçinin bekâr, evli, eşi çalışan ya da çalışmayan ve çocuk sayısına göre değişiklik arz etmektedir. İşçinin durumuna göre alacağı AGİ tutarında da artışlar yaşanmaktadır.

 

Asgari Geçim İndirimi devlet adına işveren tarafından ödenmektedir. İşveren ise, işçiye yapmış olduğu bu ödemeyi Muhtasar Beyannamesinde ödeyeceği Stopajdan düşerek kalan kısmını vergi olarak ödemektedir.

 

AGİ tutarları Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır. 

 

Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; 

 

mükellefin kendisi için % 50’si, 

çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, 

 

-çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; 

 

-ilk iki çocuk için % 7,5, 

-üçüncü çocuk için %10, 

-diğer çocuklar için % 5’i’ dir. 

 

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103. maddedeki gelir vergisi tarifesinin 1. gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 

Memurlar ve diğer çalışanlar, aile ve çocuk durumunda AGİ oranını etkileyecek bir değişiklik olduğunda, bunu bir ay içinde işverenine bildirmek zorundadır.

 

Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.

 

Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

 

01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu aşağıda hazırlanmıştır.

 

 

2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU

 
 

 

201620172017 
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMUAYLIK TUTARAYLIK TUTARFARK 
- BEKAR

123,53

133,31

9,78

 
 

 

 

 

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUK YOK

148,23

159,98

11,75

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

166,67

179,97

13,30

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

185,29

199,97

14,68

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

209,99

226,63

16,64

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

209,99

226,63

16,64

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU

209,99

226,63

16,64

 
 

 

 

 

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        ÇOCUK YOK

123,53

133,31

9,78

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,05

153,31

11,26

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

160,58

173,31

12,73

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

185,29

199,97

14,68

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

197,74

213,30

15,56

 
- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        5 ÇOCUKLU

209,99

226,63

16,64

 

 

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi