×

Yeni Nesil ÖKC’ lerin Kaydı, Satışı ve Benzeri İşlemlere İlişkin 465 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

25.12.2015 Tarih ve 29572 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca Tebliğ ile elektronik ortama alınan; 3100 sayılı Kanuna tabi mükelleflerin daha önce vergi dairesine gitmek suretiyle gerçekleştirdikleri, ÖKC kullanmakla yükümlü olduklarına dair izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt ettirme, ÖKC levhası alma, kullanılan cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayrılması gibi nedenlerle kaydını sildirme gibi işlemler de uygulamadan kaldırılmıştır.

İlgili mevzuata bu linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi