×

Vergi Usul Kanunu’na göre 2016 Yılında Uygulanacak Bazı Had Ve Tutarlar Belirlendi.

460 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan miktarlar ve hadler 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Tebliğde yer alan belirlemelere göre örneğin;

 

- Fatura düzenleme sınırı 900,00 TL

- Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ilişkin sınır 900,00 TL

- Sermaye şirketleri için I. derece usulsüzlük cezası tutarı 126,00 TL

- Fatura ve benzeri belge verilmemesi ve alınmaması halinde, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza tutarı 110.000,00 TL

- Tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlarca düzenlenecek belgelerle tevsik etmeyenlere bir takvim yılı içinde kesilecek toplam usulsüzlük cezası 1.100.000,00 TL

 

İlgili tebliğe ve tebliğ eki listeye bu linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi