KDV İade Rehberleri Yayımlandı.

Tarih: 19 Ağustos 2015

Gelir İdaresi Başkanlığı, etkin ve verimli bir vergi sisteminin mükellef odaklı bir yaklaşım ve güçlü bir vergi idaresi ile sağlanabileceği gerçeğinden hareketle, vergi mükelleflerinin vergiye uyum maliyetini azaltmak ve vergiye gönüllü uyumu artırmak maksadıyla çalışmalar yapmaktadır.

 

Bu kapsamda, KDV İade Süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasını teminen, mükelleflerin iade taleplerinde takip etmeleri gereken yol  ve iade süreçlerine ilişkin olarak her bir iade hakkı doğuran işlem, iade türü (nakden/mahsuben) ve tutarına göre değişen 152 adet Katma Değer Vergisi İade Rehberi hazırlanmış olup, GİB web sitesinin Rehberler bölümünde yayınlamıştır.

Bu kapsamda hazırlanan KDV İade Rehberlerinin tüm mükellefler, meslek mensupları ve diğer paydaşlarımıza faydalı olmasını temenni ederiz.

http://www.gib.gov.tr/kdv_iade_rehberleri

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."