Gümrük’de, Özel Bankaların Vergi Tahsilatına Aracılık Protokollerini İptal Etti

Tarih: 12 Mart 2020

Maliye’den sonra Gümrük de, mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak özel bankalarla imzaladığı protokolleri feshetti.

Gümrük, konu ile ilgili olarak özel bankalara gönderdiği 21 Şubat 2020 tarihli ve 73421605-030.03 sayılı yazıda; yazının tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere bankalar ile yapılmış olan protokollerin feshedildiğini ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığınıbu tahsilatların T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş. vasıtasıyla yapılmaya devam edileceğini belirtti.

 

Gümrük Vergileri, Mart Ayı’nın Son Haftasından İtibaren Sadece Kamu Bankaları Tarafından Tahsil Edilecek!

Özel bankalar, protokolün fesih tarihinden itibaren ithalata ilişkin gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi ve İthal Harcını hiçbir surette tahsil edemeyecek. Bu tahsilatları sadece yukarıda sayılan kamu bankaları yapabilecek.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."