2019 - Sirküler
2019 / 173

Turizm Payı Beyannamesine İlişkin 1 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı.

05 Kasım 2019
2019 / 172

Defter Beyan Sistemi Duyuruları Yayımlandı.

01 Kasım 2019
2019 / 171

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

01 Kasım 2019
2019 / 170

Kamu Borçlarının Taksitlendirilmesinde Uygulanan Tecil Faiz Oranının Yıllık %22’den %19’a İndirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

25 Ekim 2019
2019 / 169

Elektronik Uygulamalara Geçiş Şart ve Sürelerine İlişkin Önemli Değişiklikler Getiren 509 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

22 Ekim 2019
2019 / 168

Gib Merkez ve Taşra Birimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlıklarının da E-Tebligat Sistemini Kullanmasına İlişkin 511 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

21 Ekim 2019
2019 / 167

İş Yeri Adres Değişikliği İşlemlerinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişikliğe İlişkin 510 Seri No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

21 Ekim 2019
2019 / 166

Elektronik Defter (e-defter) Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 3 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı.

21 Ekim 2019
2019 / 165

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname ve Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin VUK Sirküleri Yayımlandı.

16 Ekim 2019
2019 / 164

Sigortalı Çalışan Annelere Kreş Desteği Verilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.

16 Ekim 2019
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."