×

2017 yılı için İndirimli Orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 21.400 TL olarak belirlenmiştir.

9 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Tebliğ ile; KDV Genel Uygulama Tebliği'nin III/B-3. bölümünde yer alan indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi tutarının hesaplanmasında dikkate alınacak 2016 yılı için 20.600 TL olan alt sınır 2017 yılı için 21.400 TL şeklinde değiştirilmiştir.

 

Dolayısıyla indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2017 yılında 21.400 TL olarak uygulanacaktır.

 

Tebliğ 27.12.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi