Yeni Özel Okul Yatırımlarına Verilen Teşvikler Nelerdir?

Tarih: 23.10.2017

Resmi Gazete Tarihi ve Numarası

Yasal Dayanak

21.06.2006 - 26205

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

19.06.2012 - 28328

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

04.08.2017 - 30144

Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’

04.08.2017-30144

Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’

 

A-Yeni Özel Okul Yatırımlarına Verilen Teşvikler Nelerdir?

1-Yeni Özel Okullara Verilen Vergi, Sigorta ve Faiz Teşvikleri Nelerdir?

 

İlgi Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1, 2, 3, 4, ve 5. teşvik bölgelerinde yeni yapılacak özel okullar 5. Bölge teşviklerinden yararlanır31.12.2017 tarihine kadar başlanılacak olan özel okul yatırımlarına verilen teşvikler şunlardır:

 

Verilen Teşvik

Normal Oran

Vazgeçilen Oran

Tahsil Edilecek Oran

Max Oran/Tutar

Kurumlar Vergisi İndirimi

% 20

% 20

0

Sabit Yatırım x %55

Yatırım İndirimi (Yatırım Dönemi)

%100

 

 

 

Yatırım İndirimi (İşletme Dönemi)

Geri Kalan

 

 

 

Sigorta Primi (7 Yıl)

% 33,5

% 33,5

0

Sabit Yatırım x %55

KDV İstisnası

% 18

% 18

0

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Değişken

%100

0

 

Kredi Faiz Desteği (TL)

%15

% 7

%8

Sabit Yatırım x %70
Maks. 900.000.-TL

Kredi Faiz Desteği (Dolar)

% 3

% 2

% 1

Sabit Yatırım x %70
Maks. 900.000.-TL

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

 

 

 

Emlak Vergisi Muafiyeti (5 Yıl)

 

 

 

 

Belediye Bina İnşaat Harç İstisnası

 

 

 

 

Damga Vergisi İstisnası

 

 

 

 

 

2-Yeni Özel Okul Yatırımları En Az Ne Kadar Olmalıdır?

 

Teşvik Bölgeleri

Asgari Yatırım Tutarı (TL)

1.Bölge(İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa…)

1.000.000

2.Bölge(Adana, Konya, Kayseri…)

1.000.000

3.Bölge(Gaziantep, Mersin, Manisa…)

500.000

4.Bölge(Hatay, Elazığ,  Malatya...)

500.000

5.Bölge(K.Maraş, Adıyaman, Kilis…)

500.000

 

B-Yeni Özel Okul Kazançları, Kaç Yıl Kurumlar Vergisinden İstisnadır?

 

Aşağıdaki özel okulların kazançları, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin (ı) bendi uyarınca 5 yıl kurumlar vergisinden istisnadır.

 

Özel Okul Türleri

Kurumlar Vergisi İstisna Süresi (Yıl)

Okul Öncesi Eğitim Okulları

5

İlköğretim Okulları

5

Ortaokul

5

Liseler

5

 

1-İstisnadan yararlanmak isteyen özel okulların faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak başvurmaları şarttır. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşünü aldıktan sonra sonucu mükellefe bildirir. Uygulamada Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca mükellefe sonuç yazılı olarak bildirilir. Maliye Bakanlığı’nca mükellefe verilen olumlu cevaba “ istisna uygulama belgesi” denilmektedir.

 

2-Eğitim öğretim işletmeleri kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen okullara ilave olarak yeni okul veya merkez açmaları durumunda, yeni açılan okul veya merkezden elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilir. Diğer bir ifadeyle, istisna uygulaması okul bazında yapılır.

 

3-İstisna kapsamında olan / olmayan kazançlar şunlardır:

 

Elde Edilen Kazançlar

Kurumlar Vergisi İstisnası

Eğitim Gelirleri

Var

Okul İçinde Yapılan Yemek Gelirleri

Var

Dışardan Satın Alınan Yemek Gelirleri

Var

Yurt ve Konaklama Gelirleri

Var

Okul Ücretine Dahil Olan Taşıma ve Servis Gelirleri

Var

Okul Ücretine Dahil Olmayan Taşıma ve Servis Gelirleri

Yok

Büfe, Kafeterya, Kantin Gelirleri

Yok

Büfe, Kafeterya, Kantin Kira Gelirleri

Yok

 

4-İstsina kapsamındaki kazançlara ilişkin zarar ve finansman giderleri, istisna dışı kurum kazancından indirilemez. Özel okul işleten kurumların istisna kapsamı dışında faaliyetlerinin de olduğu durumlarda, ortak giderlerin uygun dağıtım anahtarı kullanılarak kazanç tespitinde dikkate alınması, istisna okullarla ilgili zararların vergi matrahının hesaplanmasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir.

 

C-Özel Okul Öğrencilerine Verilen Destek Tutarları Ne Kadardır?

 

5580  sayılı  Özel  Öğretim  Kurumları  Kanunu  kapsamında  açılan  özel  okullara, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin İlgi Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere aşağıdaki eğitim ve öğretim desteği verilir. 

 

Özel Okullar

Verilen Destek Tutarı (TL)

Okul Öncesi Eğitim

3.060

İlkokul

3.680

Ortaokul

4.280

Temel Liseler

3.680

Diğer Liseler

4.280

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."