Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Rehberi

Yazarkasalar Akıllanıyor, Vergi Denetimleri Kolaylaşıyor

 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN Ökc) Nedir?

 

YN ÖKC ler; teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik özellikleri yeniden belirlenen Ödeme Kaydedici Cihazları ifade etmektedir. Yeni nesil cihazlar internet yoluyla Gelir İdaresi Başkanlığı na güvenli şekilde veri aktarabilen ve iletişim kurabilen bilgisayar tabanlı cihazlardır.

 

Kaç Tür YN ÖKC Bulunmaktadır?

 

Bünyesinde banka POS u barındıran “EFT-POS Özellikli YN ÖKC ler” Bünyesinde banka POS u barındırmayıp haricen “POS cihazı bağlanabilen Basit / Bilgisayar Bağlantılı YN ÖKC ler” olmak üzere iki tür YN ÖKC bulunmaktadır.

 

YN ÖKC Modelleri Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

 

EFT-POS özellikli YN ÖKC ler; bünyesinde banka POS u da barındıran bütünleşik yazarkasalardır. Basit/bilgisayar bağlantılı YN ÖKC ler ise; bünyesinde banka POS u bulunmamakta olup mükelleflerin istemesi halinde haricen banka POS u kablolu olarak bağlanabilmektedir. Bütün YN ÖKC lerin ortak noktaları ise bilgisayar tabanlı olması ve internet yoluyla GİB Bilgi Sistemleri ile iletişim kurabilme özelliklerinin bulunmasıdır.

 

Kartlı Satışı Olmayan Mükellefler EFT-POS Özellikli YN ÖKC Kullanabilir mi?

 

Banka / kredi / yemek kartı vb. kartlarla satış yapmayan mükellefler; bünyesinde POS cihazı barındırmayan Basit / Bilgisayar Bağlantılı ÖKC cihazı kullanabilecekleri gibi, EFT-POS özelliği olan cihazlardan temin edip, ÖKC firması aracılığı ile Pos özelliği kısmını kullanıma açtırmadan sadece yazarkasa özelliğini kullanabilirler. Mükelleflerin banka / kredi kartı ile tahsilat yapabilmesi için eskiden olduğu gibi YN ÖKC uygulamasında da Bankalar ile Üye İşyeri Anlaşması yapması gerekmektedir.

 

YN ÖKC Nereden ve Nasıl Alınır?

 

YN ÖKC ler kimlik ibraz edilmek suretiyle, yetkili ÖKC firmalarının satış bayilerinden alınır. Bayiler, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresinden alıcının mükellefiyet sorgulamasını yaptıktan sonra, sorgulama çıktısını müşteriye imzalatarak satış işlemini gerçekleştirir. Vergi mükellefiyeti bulunmayanların YN ÖKC satın alması mümkün değildir. Mükellefler; YN ÖKC satın alma işlemleri sırasında satış bayilerinden cihazın kullanım şartları ve cihazın kullanımı nedeniyle katlanmak durumunda olacakları maliyetler hakkında kendilerinin bilgilendirilmesini talep etmelidirler.

 

YN ÖKC Kullanım Esasları Nelerdir?

 

YN ÖKC lerde satış işleminin cihazda başlatılıp cihazda sonlandırılması, günlük kapanış raporları bilgilerinin otomatik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemi (GİB BS) ne iletilmiş olması esastır. Perakende mal ve hizmet satışlarında kullanılan ilgili harici yazılım ve donanımların ÖKC ler ile eşleştirilerek birlikte çalışması esastır.

 

YN ÖKC’nin Kullanıma Açılması Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Bayiden alınan cihazın kullanıma açılması işlemini yetkili ÖKC firmalarının servisleri gerçekleştirir. Cihazı bayiden satın alan mükellefler, cihaz, ruhsatname ve fatura ile birlikte yetkili servise başvurur. Yetkili servis elemanları, GİB sistemi ile iletişime geçerek cihazın kaydını yapar ve kullanıma açar. Şu kadar ki; satın alınan cihazların kullanıma açılması, mecburiyetin başlama tarihinden önce olmalıdır.

 

Kimler YN ÖKC Kullanmak Zorundadır?

 

3100 Sayılı Kanun a göre eski nesil ÖKC kullanan veya kullanması gereken mükellefler aynı zamanda YN ÖKC kullanma mecburiyeti kapsamındadır. 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre; birinci ve ikinci sınıf tüccarların fatura verilme zorunluluğu bulunmayan perakende mal ve hizmet satışlarında ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmaktadır. Maliye Bakanlığınca Genel Tebliğler ile faaliyetlerinde ÖKC kullanım zorunluluğu bulunmadığı bildirilen mükelleflerin, YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

 

Kimler YN ÖKC Kullanma Mecburiyetinde Değildir?

 

3100 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar dışındaki mükellefler (Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazanç Sahipleri, Serbest Meslek Erbabları, Zirai Kazanç Sahipleri, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradi Sahipleri, Diğer Kazanç ve İrat Sahipleri, Ücret geliri elde edenler), perakende mal ve hizmet satışı bulunmayan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar (Örneğin: toptancılar) ile Bakanlıkça mecburiyet dışı bırakılanların YN ÖKC kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

Basit Usul kapsamında olan mükellefler zorunlu olmamakla birlikte, istemeleri halinde YN ÖKC kullanabilirler.

 

YN ÖKC Kullanma Mecburiyeti Ne Zaman Başlayacaktır?

 

Yol kenarı otopark işletmeleri ile faaliyetlerinde seyyar banka POS u kullananların EFT-POS özellikli ÖKC kullanma mecburiyetleri 01/10/2013 tarihinde başlamış bulunmaktadır. Bunlar dışında kalan ve 2014 ve öncesinde faaliyette bulunan mükelleflerin; 2014 yılı cirolarının durumuna göre aşağıda belirtilen tarihler itibariyle YN ÖKC kullanma mecburiyetleri başlayacaktır.

 

1 milyon TL yi aşan mükellefler                                                      1 NİSAN 2016

1 milyon TL den 500 Bin TL ye kadar olan mükellefler                  1 TEMMUZ 2016

500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler                       1 EKİM 2016

150 Bin TL den az olan mükellefler                                                  1 OCAK 2017

Bilgisayar bağlantılı ÖKC kullanmakta olan mükellefler                1 OCAK 2017

(ciro durumlarına bakılmaksızın)

 

01.01.2016 tar.den sonra yeni işe başl. mükellefler                     işe başl. Tar. it. 30 gün 

                                                                                                        (kalk. öncl. yörelerde 60 )

YN ÖKC kullanma mecburiyetleri başlayacaktır.

 

YN ÖKC Alımı İçin Vergi Dairesine Gitme Zorunluluğu Kaldırılmıştır.

 

YN ÖKC alımı, vergi dairesine kaydı, devri, hurdaya ayrılması vb. işlemler için vergi dairesine gitme zorunluluğu 25.12.2015 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. YN ÖKC satın almak isteyen mükellefler satış bayilerinden cihazlarını satın aldıktan sonra yetkili ÖKC servisleri aracılığı ile cihazlarını kullanıma hazır hale getirebileceklerdir. Konuya ilişkin Genel Tebliğe (465 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilir ya da cep telefonunuzdan QR Kodu okutabilirsiniz. http://gib.gov.tr/node/106453

 

YN ÖKC’ de Düzenlenecek Belgeler

 

YN ÖKC kullanmak suretiyle gerçekleştirdikleri:

Nakit satışlarda, YN ÖKC satış fişi,

Banka / kredi kartları ile yapılan satışlarda, banka slibini de ihtiva eden bütünleşik YN ÖKC satış fişi,

Fatura ile belgelendirilen satışlarda, yemek fişi/yemek kartı karşılığı verilen mal satışı ve hizmet ifalarında, mal teslimi veya hizmet ifasından önce ön tahsilat (avans) mahiyetinde alınan tutarların belgelendirilmesinde, otopark giriş işlemlerinde, Fatura tahsilatı işlemlerinde, YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunda belirtildiği şekilde YN ÖKC bilgi fişi, düzenleyerek müşterilerine vereceklerdir.

 

YN ÖKC’lerin Harici Sistemlerle Birlikte Çalışması

 

Mükellefler, perakende mal veya hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullandıkları satış uygulama yazılımlarını, banka POS cihazlarını, satış ve ödeme sistemleri ile barkod, karekod, terazi vb. çevre birimlerini YN ÖKC ler ile eşleştirmek ve uyumlandırmak suretiyle kullanacaklardır. Söz konusu eşleştirme ve uyumlandırma işlemleri yetkili ÖKC servisleri aracılığıyla yapılacaktır.

 

 

Yeni Nesil Yazarkasa Kullanılmasa Ne olur?

 

Belirlenen tarihlerde Yeni Nesil Yazarkasa kullanma mecburiyetine uymayanlar için VUK mük. 355. maddesine göre (2016 yılı için ) mükelleflerin sınıfına göre;

 

Birinci sınıf defter tutanlar ve Serbest meslek erbabına            1.370,00 TL

İkinci sınıf tüccar ve Defter tutan çiftçilere                                   690,00 TL

bunların dışında kalanlara                                                                340,00 TL

 

Özel Usulsüzlük Cezası uygulanacaktır.

 

Uygulama hakkındaki ter türlü sorularınız için müşavirliğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."