Web Sitesi Alan Adı -Domain Name- Harcamalarında Stopaj

İnternet sitesi alan adı (domain name) harcamalarının vergilendirilmesi hizmetin yurt içinden veya yurt dışından alınmasına ve hizmet alınan kişinin mükellefiyet durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Yurt dışından alan adı alımı karşılığı yapılan ödemeler gayrimaddi hak ödemesi niteliğinde olup, yapılan ödeme üzerinden %20 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Ödemenin sadece bir yıllık kullanıma ilişkin olması stopaj yapılmasına mani değildir. Vergi idaresinin görüşü de bu doğrultudadır.

Ancak alan adını satan şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 12’nci maddesi kapsamında vergileme yapılarak, gerekli şartların sağlanması halinde indirimli oran uygulanır.

Yurt içinde kurulu şirketlerden ya da gerçek kişilerden alan adı alımı karşılığı yapılan ödemelerde ise stopaj yapılmamaktadır. Karşı taraf açısından elde edilen gelir ticari kazançtır. Fatura düzenlenmeli, KDV hesaplanmalıdır.

Ayrıksı bir durum olarak, sahip olduğu alan adını bedeli karşılığı bir başka kişiye satan gerçek kişilerin elde ettikleri kazanç, bu işi devamlı olarak yapmamaları ve ticari organizasyon içerisinde faaliyet göstermemeleri kaydıyla arızi ticari kazançtır.

Arızi ticari kazançların 2017 yılı itibariyle 24.000 TL’si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altındaki kazançlar için beyanname verilmemektedir.

Yapılan ödeme için ödemeyi yapan tarafından gider pusulası düzenlenmesi yeterlidir. Yapılan işlem KDV’ye tabi değildir.

 

Alan adı (domain name) için yıllık kullanım karşılığı yapılan harcamalarının tutar sınırlaması ile bağlı olmadan doğrudan gider yazılması mümkündür. 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."