Vergi Dairesi/İTO/SGK`da Nace Kodu Değişikliği Nasıl Yapılır?

Vergi Levhasındaki Nace Kodu Değişikliği

 

Şimdiye kadar Mükellef Bilgileri Bildiriminde düzenlenen Nace Kodu otomatik olarak vergi levhasından güncellenebiliyordu ve Nace Kodunu güncellediğiniz vergi levhasını yeniden oluşturduğunuzda güncel kodlu olan vergi levhasını almış oluyordunuz tekrar vergi dairesine dilekçe vermenize gerek yoktu.

 

Ancak 17.12.2015 tarih ve 29239 sayılı resmi gazetede yayımlanan 444 numaralı VUK Genel Tebliği ile kaldırılan Mükellef Bilgileri Bildirimini kaldırıldığı için vergi levhasındaki Nace kodunuzun yanlış olduğunu düşünüyorsanız vergi dairesi sicil servisinden bunu düzelttirmeniz gerekiyor.

 

Bunun içinse bağlı olduğunuz vergi dairenize Nace Kodu Değişikliği Talep Dilekçesi vermeniz gerekir. Vergi dairesi gerekli düzeltmeyi yapınca tekrardan sistemden yeni vergi levhası aldığınızda güncel Nace Kodlu vergi levhanız oluşmuş olacaktır.

 

 

İTO (İstanbul Ticaret Odası) Faaliyet Belgessi Nace Kodu Değişikliği

 

Talep edilen faaliyet kodunun (NACE) Ticaret Sicili Müdürlüğü`nce tescil olunan iş konusuna uygun olması şartıyla İTO’da Faaliyet Belgesi Nace Kodu değişikliği yapılabilmektedir.

 

Talep edilen faaliyet kodunun tescil olunan iş konusuna  uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki değişikliğin ilgili müdürlükten tescilinin yaptırılması gerekmektedir.

 

Bağlı olunan vergi dairesinden, talep edilen faaliyet kodunun vergi levhasına işletildikten sonra odaya hitaben yazılan talep dilekçesi ekine vergi levhası eklenerek Eminönü’nde (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü) bulunan merkez binaya müracaat edilmesi (Müracaat faks veya posta yoluyla da yapılabilir.) gerekmektedir.

 

İTO Telefon 0212 455 60 00 Santral Faks 0212 513 15 65 / 0212 520 16 56

 

 

SGK’da Nace Kodu Değişikliği

 

Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi ile https://uyg.sgk.gov.tr/nacedegisikliktalep/Welcome.do adresinden Kullanıcı Girişi yapılarak şirketin Nace Kodu değişikliği yapılabilir.

 

İş kolu (NACE) kodunun düzeltilebilmesi için, sırasıyla Kısım Kodu, Bölüm Kodu, Grup Kodu, Sınıf Kodu ve Alt Sınıf Kodu seçilecektir. Bu şekilde yapılacak girişlerin ardından seçilen iş kolu kodu, e-Sigorta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine aktarılacağından, işverenlerce dilekçe ile ayrıca sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır. 


Seçilen iş kolu kodu ile ilgili olarak sosyal güvenlik merkezince gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görülmesi halinde iş kolu kodu düzeltilecektir.

 

İş kolu kodu değişiklik talebi elektronik ortamda yalnızca bir defa yapılabilecek olup, ikinci defa yapılacak olan değişiklik talepleri, ilgili sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

Seçilecek iş kolu kodu ile ilgili tereddüde düşülmesi halinde, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezinde kurulu bulunan işyeri tescil servisi ile temasa geçilebilecektir. 


İşyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine, www.sgk.gov.tr adresinden Kurumsal-İl Müdürlükleri, seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen haritada, işyerinin bulunduğu il seçildikten sonra İletişim seçeneği vasıtasıyla erişilen ekranda işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ait telefon bilgilerine erişilebilecektir.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."