Gelir / Kurumlar Vergisi Beyanlarındaki Geçici Vergi ve Kesinti Yoluyla Ödenen Vergi İadesi

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde iadesi gereken geçici vergi ve/veya kesinti yoluyla iadesi gereken verginin bulunması halinde, 22/01/2016 tarihinde yayımlanan 99 sıra numaralı Gelir Vergisi Sirkülerine istinaden, Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanılmak suretiyle iade taleplerini elektronik ortamda gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

2018 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde, kesinti yoluyla ödenen vergi nedeniyle iadesi gereken vergisi bulunması halinde 1A dilekçesi ile, ödenen geçici vergiden doğan iadesi gereken bu tutarın bulunması halinde ise 1B dilekçesi ile talep edilmesi, iade türlerinin bir veya birkaçının bulunması halinde iade hakkı doğuran işlem türü alanına çoklu seçim yapma imkanı tanınmıştır.

 

 

İade hakkı doğan işlemin öncelikle vergi borçlarına mahsubunun talep edilmesi gerekmektedir.

 

Nakden iadesi talep edilecek geçici vergilerden doğan alacaklar, katma değer vergisi iadelerinden mahsup yoluyla ödenmişse, öncelikle geçici vergiye mahsup edilen KDV’ ler için yeminli mali müşavir tasdik raporu verilmiş olması gerekmektedir.

 

Geçici vergilerin nakden iadesinde sınır yoktur.

 

Kesinti yoluyla ödenen vergilerin nakden iadesinde 10.000.-TL’ya kadar inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

 

Nakden iade talebinin 10.001.- ila 100.000.- TL arası olması halinde süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporuna göre yerine getirilecektir.

 

İade talebinin 100.000.- TL’yı aşması halinde ise vergi incelemesi yapmaya yetkili kılınanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

 

İade tutarının başka vergi borçlarına (muhtasar, KDV, geçici vergi, vb.) mahsubu halinde vergi incelemesi yapılmamaktadır.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."