Binek Araçların Kira Bedellerine, Kullanım Giderlerine Ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalar

Tarih: 07 Mayıs 2020

Binek Araçların Kira Bedellerine, Kullanım Giderlerine Ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalar

 

7194 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişikler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler uyarınca, binek araçların giderlerine ve amortismanlarına ilişkin olarak önemli kısıtlamalar getirilmiştir.

 

Buna göre:

 

Kiralama Bedeli

    • Kiralama yoluyla edinilen binek araçların her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadar olan kısmı vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 2020 yılında anılan tutar uygulanacak olup, izleyen yıllarda (2021 yılından itibaren) ise söz konusu sınır, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır. Ayrıca, her bir binek otomobil için aylık 5.500 TL’yi aşan kira tutarlarına ait KDV’nin de indirime konu edilmeyerek, KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

 

Kullanım Giderleri

    • Binek otomobillere ilişkin kullanım giderlerinin (yakıt, tamir – bakım, sigorta, kasko vs) en fazla % 70’i vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek olup, aşan kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekir. Ayrıca, binek otomobil giderlerinin % 70’ini aşan kısma isabet eden KDV’nin, indirilecek KDV’ye konu edilmeyerek, KKEG gider olarak dikkate alınması gerekir.

 

ÖTV ve KDV

    • Binek araçların alımında ödenen ÖTV ve KDV toplamının en fazla 140.000 TL’ye kadarlık kısmı, 2020 yılından itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine konu vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısmın ise KKEG olarak dikkate alınması gerekir. Getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarından itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla, 2019 yılında gerek Kanunun yayımından önce ve gerekse yayımından sonra iktisap edilen binek otomobillere ilişkin ÖTV ve KDV tutarlarının vergisel açıdan gider olarak dikkat alınması ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Diğer taraftan, gider olarak dikkate alınabilecek ÖTV ve KDV sınırı olan toplam 140.000 TL tutar, her yıl için ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması gerekir.

 

    • ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi, ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 300.000 TL’yi aşan binek araçların her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı, 2020 yılından itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine konu vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısmın ise KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

 

Anılan tutarların, her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle dikkate alınması gerekir. Buna göre, binek taşıtların gider olarak dikkate alınabilecek toplam amortisman tutarı belirlenirken, bu tutarlar, her yıl için ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınması gerekir.

 

Yukarıda açıklanan düzenlemeler, 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarından itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Dolayısıyla, binek araçların kira giderleri, kullanım giderleri ve amortisman giderleri için getirilen kısıtlamalar 2019 yılı kazançlarının tespitinde uygulanmayacaktır.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."