7143 Yapılandırma Ne Zaman Bozulur? Yılda Kaç Taksit Ödenmesi Gerekir?

Aşağıdaki hallerde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak mümkün olmayacaktır.

 

a) İlk iki taksit süresinde ödenmezse veya,

 

b) İlk iki taksit süresinde ödenmekle birlikte kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmez ise.

 

Bu şekilde yapılandırmanın bozulmuş olması halinde borçlular, yapılandırmanın bozulduğu tarihe kadar ödemiş oldukları tutarlar kadar 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."