7143 SGK Borç Yapılandırma hangi durumlarda bozulur?

Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde 7143 SGK Yapılandırması bozulur.

 

1- Yapılandırmanın ilk taksitinin 31.8.2018, ikinci taksitinin 31.10.2018 tarihine kadar tam olarak ödenmemesi,

 

2- Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

 

3- Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

 

4- Bir takvim yılı içerisinde ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi,

 

durumlarında 7143 sayılı yapılandırma bozulur.

 

Not: Taksit tutarının %10`u aşılmamak kaydıyla 10 TL`ye (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."