İşten Çıkarma 3 ay süre ile yasaklanıyor.

Tarih: 09 Nisan 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı, görüş alınmak üzere sivil toplum kuruluşlarına gönderildi.

 

İşten Çıkarmanın yasaklanmasını konu alan yasa teklifi taslağı, görüş almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu..

 

Teklif ile;

 

  • İşten çıkarmalar 3 ay süreyle yasaklanacak.

 

  • İşten Çıkarma Yasağı kapsamında işveren isterse işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek.

 

  • Ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39,24 TL ödeme yapılacak, Aylık ödeme 1.177 TL olacak.

 

  • 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten Ücretsiz izne çıkartılan işsizlik maaşına hak kazanamayan işçiye işsizlik fonundan 3 ay boyunca günlük 39,24 TL ödeme yapılacak.

 

  • İzne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde idari para cezaları dört katı olarak uygulanır.

 

 

İşten Çıkarma Yasağı Teklifinde yer alan diğer maddeler ise şöyle;

 

Tedavi edilemez hastalık nedeniyle işçi atılabilecek

Kanun teklifinde, işçinin tedavi edilemeyecek hastalık nedeniyle işten atılabilmesine imkan sağlandı. Teklifte istisna tutulan İş Kanunun 25. Maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi, “İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda” işçinin işten çıkarılabilmesini düzenliyor.

 

 

Evde Bakım Ücretsiz Olacak

 

Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak. Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.

 

 

Kâr Dağıtımına Sınır

 

Sermaye şirketlerinin, 31/12/2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşamayacak, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.

 

Evde Bakım Desteği Genişleyecek

 

Salgın hastalıklar, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, gelir ölçütleri ve engellilik durumları dikkate alınmadan bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanlara bakım hizmeti verilebilecek ve bakım ücreti ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.

 

 

Stokçuluk Ve Fahiş Fiyata Ceza

 

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışları Türk Ceza Kanunu’nda yasak olmasına ve bu yönde cezalar kesilmesine rağmen torba kanunda bu iki eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini belirten yeni düzenlemeler torba kanuna girdi. Stokçulukla ilgili olarak kanunda şu ifadeler yer aldı: Piyasanın olağan akışını bozarak piyasa aksaklıklarına sebep olan ve kamunun genel menfaatine uygun olmayan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlere yönelik idari ve hukuki tedbirlerin ivedilikle uygulamaya konulması için ilave yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

 

Öğrenim Kredisi Faizlerine Düzenleme

 

Öğrencilerin öğrenim kredisi borcu ÜFE artışı dikkate alınarak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜFE kadar eklenen tutarı yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı mücbir sebep ilan ederse Yİ-ÜFE uygulanmadan ertelemeye yetkili olacak.

 

Kamu Taşınmazlarını Kullananlara Mücbir Sebep Kolaylığı

Bulaşıcı hastalık, salgın gibi mücbir sebeplerin varlığı halinde Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme bedelleri ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı süresince alınmaması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkili olacak.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."