2015 yılı 1. geçici vergi döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır.

Tarih: 14 Nisan 2015

13 Nisan 2015 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının web adresinde yayımlanan 36 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerine göre, 2015 yılı 1. geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif (-) olduğundan bu geçici vergi dönemine ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır. 

 
Sirküler aşağıdaki gibidir.
 
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı 
Tarih 13/04/2015
Sayı KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
                                                                           
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 36
 
Konusu                                    Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi                                       : 13/04/2015
Sayısı                                        : KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi - 25
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.
Duyurulur.
 
 
Adnan ERTÜRK       
Gelir İdaresi Başkanı
Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."