Genç Çiftçi Hibe Desteğinde Şartlar Ve İstenen Belgeler !

Genç çiftçilere 30 bin liraya kadar verilecek hibe desteği için başvurular başladı. Bu destekten yararlanmak isteyen genç çiftçilerin hibe şartları ve istenen belgeler nedeniyle kafası çok karışık.

Genç çiftçilere yararlı olması dileği ile genç çiftçi hibe desteğinden yararlanacaklarda aranan şartlar ve istenen belgeler şöyle:

Başvuru yeri ve zamanı

Başvurular 7 Nisan 2017 tarihinde başladı ve 5 Mayıs 2017 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. İlk başvuru, internet üzerinden gencciftci.tarim.gov.tr ‘den yapılacak. Başvuru dokümanları doldurulduktan sonra yazılım programından çıktısı alınacak. Genç çiftçi, çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği 20 bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüğüne 5 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar şahsen yapması gerekiyor.

Genç çiftçilerde aranan şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Tebliğin yayımlandığı (31 Mart 2017) tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak.

3- Okur-yazar olmak.

4- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak. Örgün eğitime devam ediyor olmamak. KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

5- Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için 31 Mart 2017 itibari ile 15 adet büyükbaş veya 50 adet Küçükbaş’tan fazla hayvan sahibi olmamak. Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

6- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 2016 yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya Değerlendirme Komisyonu’nca başvurusu reddedilmiş olmamak.

7- Aynı proje konusunda bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

8- Yukarıda sayılan koşullar başvuru yapacak kişilerin eşleri için de geçerli olacak.

İstenen belgeler

Genç çiftçi hibe desteğinde kesin başvuru aşamasında istenen belgeler ise şunlar:

– Nüfus cüzdanı fotokopisi.

– Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan belge.

– Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belge.

– Başvuru dilekçesi. (Yazılım programı üzerinden)

– Proje tanıtım formu. (Yazılım programı üzerinden)

– 31 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğin ekindeki “Taahhütname”.

– Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi, (okuryazarlık belgesi ve diploma örnekleri, aslı görülmüştür olarak veya onaylı olarak kabul edilmiş olması gerekir. Okul terk (Tasdikname) belgesi program kapsamında okur-yazar belgesi olarak kullanılabilecektir. Okullardan alınan “. Okulumuzdan mezun olmuştur” ifadesi olan belgeler kişiye ait beyan olup sonrasında başvuru sahibinin örgün eğitime (Açık Öğretim-Açık Lise hariç) devam ettiği tespit edilir ise başvuru reddedilip gerekli yaptırım ve cezai işlemler uygulanacaktır.)

Genç çiftçi değerlendirme komisyonuna sunulacak belgeler

– Yatırım yeri mülkiyetinin (hisseli tapuda, yatırım yeri kadar hisseye sahip olanlar mülkiyeti kendisine ait kabul edilir) genç çiftçiye ait olduğuna dair belge.

– Aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu gösteren (Yabancı ülkelerdeki okullardan alman diplomalar Yüksek Öğretim Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı/Müdürlüğü tarafında onaylanması gerekir.) belge.

– Coğrafi işaret tescilinin proje konusu içeriğine ait olduğunu gösteren belge.,

– Şehidin birinci derece yakını, gazi, engelli, engelliye bakmakla yükümlü kişi olduğuna dair, değerlendirmeye esas belgeler.

Başvuran herkese destek yok

Genç çiftçi hibe desteğine başvuracak çiftçilerden çok az bir bölümü bu destekten yararlanabilecek. Geçen yıl 450 bini aşkın genç çiftçi başvurmasına rağmen sadece 15 bin çiftçi hibe desteğinden yararlanabildi. Milli Piyango’dan ikramiye çıkması gibi bir durum söz konusu. Bu nedenle başvuru yapan çiftçiler büyük bir beklentiye girmemeli.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, 2017 yılı için 483 milyon lira kaynak ayrıldı. Bu kaynaktan 16 bin civarında genç çiftçinin yararlanması bekleniyor. Bu bütçenin 330 milyon liralık kısmının en az 11 bin genç çiftçiye büyükbaş/küçükbaş projeleri kapsamında verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda genç çiftçilere Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 51 bin büyükbaş ve 100 bin küçükbaş hayvan dağıtılması öngörülüyor.

Hayvancılık yatırımlarında tesis yapımı da yer alacak ve genç çiftçilerin finans ihtiyacını karşılamak amacı ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından daha etkin kredi kullanımı ve anahtar teslim proje gerçekleştirmeleri sağlanacak.

Özetle, genç çiftçi hibe desteği almak sanıldığı gibi kolay değil. Hibe aslanın ağzında.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."