Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulması

396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bildirim usul ve esaslar belirlenen ve 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde de “eksik veya yanıltıcı bildirim”in kapsamına yönelik açıklamalar yapılan Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaması bakımından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1. Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin “Vergi Kimlik Numarası” veya “T.C. Kimlik Numarası” bölümlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

 

2. Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflerin adı-soyadı/unvanı bilgilerinin doğru ve tam bir şekilde yazılması gerekmektedir.

 

3. Alım veya satım yapılan mükelleflerin nev’i değişikliği, birleşme ve devir durumlarında, değişikliğin gerçekleştiği tarih itibarıyla vergi kimlik numarası ve unvan bilgileri dikkate alınarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

 

4. Alım yapılan mükelleflerin bildirimi sırasında Sistem tarafından bu mükelleflerin “mükellefiyetlerini terk etmiş” olduklarına yönelik olarak verilen uyarı mesajına dikkat edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

 

Ba-Bs bildirim formlarına yönelik açıklamalar için 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini inceleyebilirsiniz.

 

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanmasında “eksik veya yanıltıcı bildirim” olarak kabul edilen hususlar için 2012/1 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesini inceleyebilirsiniz.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."