2019 - Sirküler
2019 / 187

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

07 Aralık 2019
2019 / 182

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi Hakkında SGK Genel Yazısı Yayımlandı.

19 Kasım 2019
2019 / 181

Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numaralarının Eşleştirilmesine İlişkin SGK Duyusu Yayımlandı

19 Kasım 2019
2019 / 180

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı

14 Kasım 2019
2019 / 179

Defter Beyan Sisteminde Excel Kayıt Sınırlaması Hakkında Duyuru Yayımlandı.

13 Kasım 2019
2019 / 178

4447 Geçici 19. Madde Kapsamında Teşvik veya Destekten Yersiz Yararlanılan Sürelere İlişkin Primlerin Geri Alınması Hakkında SGK Genel Yazısı Yayımlandı

12 Kasım 2019
2019 / 177

500.000 USD Doları İhracat Yapan İhracatçıya Yeşil Pasaport Verilebilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete`de Yayımlandı.

11 Kasım 2019
2019 / 176

Devlet Tarafından Sağlanan En Uygun Teşvik, Destek ve İndirimin Sorgulanabilmesine İlişkin SGK Duyusu Yayımlandı

09 Kasım 2019
2019 / 175

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satış (Bavul Ticareti) İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin 28 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği Yayımlandı.

09 Kasım 2019
2019 / 174

Turizm Payı Beyannamesine İlişkin GİB Duyuruları Yayımlandı.

05 Kasım 2019
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."