2015 Vergi Levhasının Alınması ile İlgili Hatırlatmalar

Numara: 2015 / 10
Tarih: 26 Mayıs 2015
 

 

 

 

 

Vergi Levhası Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Alınacaktır. 

 

 

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, 2014 Hesap dönemine ait Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

Vergi Levhası, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık Beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31 Mayıs 2015 Tarihi Saat:23.59’a  kadar alınacaktır.

 

VERGİ LEVHASININ BULUNDURULMASI GEREKEN YERLER

 

VUK 5. Madde’de yapılan değişiklik ile Vergi levhalarının asılma zorunluluğu yoktur. İsteyen mükellefler levhalarını asabilirler.

Vergi levhalarının aşağıda belirtilen yerlerde bulundurulması zorunludur.

Bu zorunluluğa uymayanlara her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre  özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler levhaları iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.

 

İŞE YENİ BAŞLAYANLARDA VERGİ LEVHASI

Gelir/Kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır.

Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle alacaklardır.

 

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla yazdıracaklardır.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Ayrıca, meslek mensupları vergi levhalarının tasdikine dair Vergi Dairesine herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.

2014 Yılına ilişkin Vergi levhalarını GİB İnternet sitesinden aşağıda belirttiğimiz yol izlenerek alınabilecektir.

  

Ø  GİB’ in http://www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.

Ø  İnternet Vergi Dairesi seçeneğini tıklayınız.

Ø  Açılan Pencereden E-beyanname gönderdiğiniz ve size ait olan kullanıcı kodu/parola/şifreniz veya mobil imza ile giriş yapınız.

Ø  Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki SORGULAMA butonuna basınız.

Ø  VERGİ LEVHASI BİLGİLERİ seçeneğini tıklayınız.

Ø  Gelir Vergisi Mükellefleri için, Mükellef Vergi Kimlik Numarası ve TC
Numarasını birlikte giriniz. (Adi ortaklıkta, Kolektif Şirket Ortaklığında her
ortak için ayrı ayrı giriniz.)

Ø  Kurumlar Vergisi Mükellefleri için (Anonim Şirket - Limited Şirket) Şirketin
Kimlik numarası (Hesap Numarası) girilecek, TC Kimlik numarası bölümü boş bırakılacaktır.

Ø  Vergi Levhası Listesi’nden ilgili yıl satırını seçerek Vergi Levhasını oluşturunuz. İstediğiniz rengi seçerek yeterli sayıda son üç yıla ilişkin barkodlu VERGİ LEVHASINI bastırınız.

 Gereğinde daha sonra kullanmak üzere vergi levhanızın bir örneğini bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz.

 Vergi levhaları konusunda daha detaylı bilgileri 408 Sayılı VUK Genel Tebliği’nden öğrenbilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Yazdır

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."